Num Mark AUTHORS (1-17 of 17) Year Entries
67 Found
1 Tsk Kpss   46
2 Tsk Kpss Otdel Po Sviaziam S Inostrannymi Kompartiiami   2
3 Tsk Kpss Plenum   3
4 Tsk Kpss Plenum 1953 July 2 4 7 Moscow R S F S R : MONOGRAPH  c1992 1
5 Tsk Kpss Plenum 1982 May 24 Moscow R S F S R   3
6 Tsk Kpss Plenum 1987 June 25 26 Moscow Russia : MONOGRAPH  1987 1
7 Tsk Kpss Plenum 1988 May 23 Moscow Russia : MONOGRAPH  1988 1
8 Tsk Kpss Plenum 1989 April 25 Moscow R S F S R : MONOGRAPH  1989 1
9 Tsk Kpss Plenum 1990 Feb 5 7 Moscow R S F S R : MONOGRAPH  1990 1
10 Tsk Kpss Plenum 1990 March 11 14 16 Moscow R S F S R : MONOGRAPH  1990 1
11 Tsk Kpss Politbiuro : MONOGRAPH  1999 1
12 Tsk Kpss Prezidium : MONOGRAPH  2003- 1
13 Tsk Kpss Sezd 1939 Moscow : MONOGRAPH  1939 1
14 Tsk Kpss Vysshaia Partiinaia Shkola : MONOGRAPH  1959 1
15 Tsk Kpss Vysshaia Partiinaia Shkola Kafedra Gosudarstvennogo Prava I Sovetskogo Stroitelstva : MONOGRAPH  1968 1
16 Tsk Kpss Vysshaia Partiinaia Shkola Kafedra Politicheskoi Ekonomii : MONOGRAPH  1975 1
17 Tsk Kpss Zaochnaia Vysshaia Partiinaia Shkola Kafedra Partiinogo I Sovetskogo Stroitelstv : MONOGRAPH  1977 1